Lektori

6. ročník Švihadlovo – letného rope skipping summer campu budú viesť špičkoví slovenskí lektori:

 

Mgr. Pavlína Hadová – SR
Rope skipping ambasádor pre SR, národný tréner a delegát za Slovenskú republiku. Zakladateľka športu rope skipping v Slovenskej republike a stará sa o jeho neustály rozvoj. Pripravuje projekty, vzdelávacie aktivity a workshopy rope skippingu po celom Slovensku. Ako národný tréner pripravuje súťažiacich na úspešné reprezentovanie Slovenska v zahraničí. V roku 2012 založila Rope skipping academy Slovakia. Ako lektor je pravidelne pozývaná do Čiech a Rakúska, učila však aj v Poľsku a Slovinsku (Ljubljana). Získala cenu Asociácie športu pre všetkých SR. Učí deti po celom Slovensku a ako lektorku ju deti milujú aj napriek tomu, že je prísna raketa. 🙂 Od roku 2017 je členkou predstavenstva európskej organizácie ERSO.

Eleonóra Malíčková – SR
Tréner najúspešnejšieho teamu BRATISLAVA JUMPERS. Pani Malíčková získala titul TRÉNER ROKA v apríli 2017. Je inštruktorkou gymnastiky a vlastní trénerskú licenciu na basketbal. Spolu s Pavlínou Hadovou pripravujú deti na medzinárodné súťaže. V roku 2018 získala cenu Asociácie športu pre všetkých SR.